Your browser does not support JavaScript!
國立臺北商業大學 財政稅務系暨研究所

群和會計師事務所-誠徵108年實習生2名

公司名稱

群和會計師事務所

職務性質

兼職或全職

職類

實習生

職務說明     

會計及審計相關之作業

工作待遇    

 依勞基法...

合作實習機構基本資料

本系曾合作實習機構資料如附件,歡迎同學下戴,本系不定期更新。

 

 

【實習】本系校外實習各項文件(請參閱實習手冊說明及下載)

 

本校財金系與富邦金控合作,預計於下個學期(105-2)安排同學至該單位實習
檢附廠商pdf簡報檔案及相關時程說明內文如下
----------------------------------------------------------...

參加校外實習同學請填此表,謝謝。

 

實習單位資料表請依附件表格填寫,謝謝!